chobacha-WP_20141209_021

Đã Bán – CG 1208 – Bắc Hà Xù Lửa – 1,5 Tháng – Đực – Tứ Túc Mai Hoa – Tứ Mã Huyền Đề – Thạch Sùng Bám Cổ – Giá Thương Lượng – Đã tẩy giun + 1 mũi Vacxin – Free Ship Toàn Quốc

Đã Bán – CG 1208 – Bắc Hà Xù Lửa – 1,5 Tháng – Đực – Tứ Túc Mai Hoa – Tứ Mã Huyền Đề – Thạch Sùng Bám Cổ – Giá Thương Lượng – Đã tẩy giun + 1 mũi Vacxin – Free Ship Toàn Quốc